Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologické hodnocení

  • Obchvat Mikulova – zpracování biologického hodnocení  

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

Při zpracování biologického hodnocení byly identifikovány vlivy způsobené realizací a provozem obchvatu Mikulova na biotické složky životního prostředí (rostliny a živočichy), doplněné o vyhodnocení vlivu na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. s využitím všech dostupných dat. Posouzení mělo souhrnný a hodnotící charakter ve vztahu ke všem relevantním průzkumům, které byly v minulosti v trase záměru provedeny. Obsahová stránka posouzení byla koncipována tak, aby sloužila pro následné podání žádosti o výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777