Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Dendrologický průzkum

  • Dendrologický průzkum v Uhřívněvsi

investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

lokalita: Říčanský potok, Uhříněves

Dendrologický průzkum byl zpracován pro záměr Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhřiněves. Niva toku je zastavěná a i vlastní břehy jsou silně ovlivněné činností člověka. Jsou ruderalizované a bez zajímavějších přírodních fenoménů. Z hlediska ochrany přírody je tak pravděpodobně nejcennější vzrostlá vrba, která představuje hnízdní biotop pro dutinové ptáky.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777