Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

EIA/SEA

  • Dokumentace EIA pro záměr Plavební stupeň Děčín

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: řeka Labe, Děčín – Prostřední Žleb

V roce 2016 byla zpracována dokumentace EIA pro záměr na výstavbu plavebního stupně v Děčíně. Výstavbou jezu a realizací dalších environmentálních opatření, které jsou součástí záměru, by bylo možné vyřešit plavebně problematický úsek toku. Součástí záměru je také malá vodní elektrárna a pravobřežní i levobřežní migrační pásma, která jsou navržena pro migraci jak vodních, tak suchozemských živočichů. (Zdroj vizualizace: ŘVC ČR)

          

 

  • Dokumentace EIA záměru Plavební komora Praha - Staré Město

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: řeka Vltava, Praha

Dokumentace EIA byla zpracovaná se záměrem na vybudování nové plavební komory u Dětského ostrova v Praze. Plavební komora by měla zajistit propojení zdrže jezu Helmovského a Šítkovského. Nově by tak bylo možné vplout do zdrže Staroměnstského jezu přímo ze zdrže Helmovského jezu. (Zdroj vizualizace: ŘVC ČR)

                               

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777