Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Ekodozor

  • Biodozor při kácení havarijních dřevin v intravilánech obcí

investor: Povodí Moravy, s. p.

lokalita: koryto toku Moravská Sázava – Žichlínek, Sázava u Lanškrouna, Albrechtice u Lanškrouna

Cílem celého projektu bylo vykonávání biologického dozoru autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zajišťující nekonfliktní průběh realizace záměru a monitorování akce tak, aby nedošlo ke zraňování a usmrcení zvláště chráněných druhů živočichů. Kontrola proběhla den před zahájením kácení. Většinou se jednalo o silně proschlé olše, v menší míře o silně nakloněné jasany. Vzácně byly káceny břízy a javory. Při obhlídce byla zjišťována různá poškození, dutiny, trhliny, které by mohly sloužit jako zimoviště. Ve stromech označených ke kácení nebyly nalezeny žádné stopy po pobytu zimujících stromových netopýrů.

    

 

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777