Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Inženýring

  • Obchvat Mikulova – zajištění stanovisek a rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, potřebných pro získání územního rozhodnutí

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byly zpracovány podklady pro žádosti o vydání rozhodnutí o výjimce dle § 43 a výjimce dle § 56 a závazné stanovisko dle § 4, závazné stanovisko dle § 12, závazné stanovisko dle § 44 a závazné stanovisko dle § 63 zákona č. 114/1992 Sb., pro realizaci stavby dálnice D52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko, úsek km 34,550 - 38,445 (tj. stavba 5206.1 Obchvat Mikulova), a to na všechny věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody. Nedílnou součástí bylo i předjednání předmětných problematik – významné krajinné prvky, krajinný ráz, zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, přístup do krajiny – na výrobních výborech pro zajištění optimálního průběhu procesu po podání žádostí.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777