Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Inženýring

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

Těžištěm činností bylo zpracování žádostí o vydání rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 3 a souhlasu dle § 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také „zákon“) a jejich projednání s příslušnými úřady, pro realizaci stavby Rychlostní silnice R52 (pozn. nyní kategorie dálnice), stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko, úsek km 34,550 - 38,445 (tj. stavba 5206.1 Obchvat Mikulova), a to na všechny věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody. Tento dílčí úsek má v mnoha ohledech autonomní postavení a je schopný přispět ke zlepšení dopravní a ekologické situace na průtahu městem Mikulovem nezávisle na vybudování navazujících úseků komunikace. Současně však z hlediska přípravy a budoucí realizace tento úsek představuje plnohodnotnou první etapu dostavby kapacitní pozemní komunikace dálničního typu v rámci mezinárodní silniční sítě TEN-T.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777