Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Management

  • Management území v místě záboru Plavebního stupně Děčín

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Děčín – Prostřední Žleb

Managementové práce navazující na práce provedené v roce 2015. Stejně jako 2015 byla provedena údržba ve starém sadu v Prostředním Žlebu, likvidace invazních druhů rostlin, jako je křídlatka, netýkavka žláznatá či zlatobýl kanadský, úklid pozemků a kosení.

  

  • Management biotopů v Přelouči

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Přelouč

Cílem managementu je zabezpečení náhradních stanovišť druhů živočichů a rostlin pro realizaci plavebního kanálu v Přelouči. Management navazoval na práce započaté v předchozích letech se zaměřením na kosení modráskových luk, kosení zatravněných polí, kontrolu a likvidaci invazních druhů rostlin, odstranění nepůvodních dřevin, na kontrolu o nové výsadby dřevin. Součástí bylo také uskutečnění workshopu pro odborníky a zaměstnance dotčených úřadů (orgánů ochrany přírody).

  

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777