Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Verifikační stanovisko

Verifikační stanovisko

S novelizací zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákonem č. 39/2015 Sb.) vznikla od 1. 4. 2015 povinnost investora zajistit ke stanovisku EIA pro navazující řízení tzv. verifikační závazné stanovisko.

Verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona EIA (tzv. coherence stamp) je vyžadováno při změně stupně přípravy stavby (tj. při zpracování nové projektové dokumentace a před zahájením tomu odpovídajícího navazujícího řízení). Na základě podkladu zpracovaného autorizovanou osobou příslušný úřad ověřuje, zda došlo ke změnám záměru (oproti záměru posuzovanému v procesu EIA), které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.

Co uděláme za Vás?

Zpracujeme podklad pro žádost o verifikační závazné stanovisko se všemi jejími náležitostmi, které vyplývají jak ze samotné legislativní úpravy této problematiky v zákoně EIA, tak ze strany Ministerstva životního prostředí ČR – z jejich metodických doporučení. Provedeme Vás celým procesem směřujícím za závazným stanoviskem, doporučíme optimální časový harmonogram žádosti ve vztahu k projekční přípravě záměru a k povolovacímu procesu.

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777