Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Posouzení vlivu na krajinný ráz

  • Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok – posouzení vlivu na krajinný ráz

investor: Povodí Ohře, státní podnik

lokalita: Ještědský potok, Dubnice

V rámci plnění zakázky bylo zpracováno posouzení navrhovaného záměru Suchá nádrž Dubnice - Ještědský potok z hlediska zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Studie posoudila, jakou měrou se záměr bude dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu. Využívá postupu hodnocení dle metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (VOREL, Ivan – BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin – SKLENIČKA, Petr; 2004). Studie slouží jako podklad pro zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777