Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Posouzení vlivu na krajinný ráz

  • Obchvat Mikulova – posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita: Mikulov

V rámci plnění zakázky byla zpracována studie posouzení záměru z hlediska zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Studie posoudila, jakou měrou se stavba dotýká znaků a hodnot krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a zákonných kritérií uvedených v § 12 (přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině) a sloužila jako součást dokumentace pro územní řízení pro účely vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu dle § 12 citovaného zákona.

 

Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777