Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Biologický průzkum a monitoring

Zajišťujeme průzkumy vymezeného území dle potřeb investora. Tyto průzkumy mohou mít buď formu botanického a zoologického screeningu, při kterém je území zběžně vymapováno a dle biologického významu a biotopových charakteristik vyhodnoceny jeho dílčí části spolu s lokalizací druhů zvláště chráněných a druhů červených seznamů. Provádíme však i podrobné botanické průzkumy (floristické inventarizační průzkumy, monitoringy vymezených ploch na základě fytocenologických snímků, mapování biotopů pro potřeby vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, monitoring invazních druhů) i specializované zoologické průzkumy různého zaměření (hydrobiologie, entomologie, batrachologie, herpetologie, ornitologie, mammaliologie) a také monitoring ekologického stavu vod podle požadavků rámcové směrnice o vodách (2000/60/ ES) a platných metodik (biologické složky kvality - makrozoobentos, makrofyta, fytobentos, fytoplankton, ryby).

Co uděláme za Vás?

Dle Vašich požadavků provedeme odborné biologické průzkumy na kterékoli lokalitě za použití standardních odborných metod.

Můžeme také vypracovat rizikovou analýzu včetně návrhů dalších postupů, kde upozorníme investora na možné střety s ochranou životního prostředí.

 

Kontaktujte nás          Zobrazit reference

 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777