Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Inženýrská činnost, odborné konzultace

2020
 ■ Inženýrská činnost | I/43 Bořitov – Svitávka
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr:  I/43 Bořitov – Svitávka
Zajištění prodloužení platnosti stanoviska EIA – D43 Bořitov – Svitávka.
 
2019
 ■ Inženýrská činnost | Odpočívka Mikulášov
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov
 
2018
 ■ Inženýrská činnost | II/416 Blučina obchvat
investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
záměr: II/416 Blučina obchvat
 
 ■ Inženýrská činnost | D52, stavby 5206.2 a 5206.3
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52, stavba 5206.2 a Dálnice D52, stavba 5206.3
 
2015
 ■ Inženýrská činnost | Obchvat Mikulova – zajištění stanovisek a rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, potřebných pro získání územního rozhodnutí
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: D52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko, úsek km 34,550 - 38,445 (tj. stavba 5206.1 Obchvat Mikulova)
V rámci plnění zakázky byly zpracovány podklady pro žádosti o vydání rozhodnutí o výjimce dle § 43 a výjimce dle § 56 a závazné stanovisko dle § 4, závazné stanovisko dle § 12, závazné stanovisko dle § 44 a závazné stanovisko dle § 63 zákona č. 114/1992 Sb., pro realizaci stavby dálnice D52, stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko, úsek km 34,550 - 38,445 (tj. stavba 5206.1 Obchvat Mikulova), a to na všechny věcně a místně příslušné orgány ochrany přírody. Nedílnou součástí bylo i předjednání předmětných problematik – významné krajinné prvky, krajinný ráz, zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, přístup do krajiny – na výrobních výborech pro zajištění optimálního průběhu procesu po podání žádostí.
 
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777