Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Kontakt

Ekopontis, s.r.o.

Husovická 884/4

614 00 Brno

IČ: 038 66 866

DIČ: CZ03866866

+420 777 076 777

ekopontis@ekopontis.cz

www.ekopontis.cz

datová schránka: a6yym4e

Jednatelé

BARBORA JANÁČKOVÁ

janackova@ekopontis.cz

+420 777 076 777

zastoupení ve věcech smluvních

 

ING. PAVEL OBRDLÍK

obrdlik@ekopontis.cz

+420 774 854 447

zastoupení ve věcech technických

 

 

 

 
 
Kontakty
Ing. Pavel Obrdlík,
autorizovaná osoba pro EIA
+420 774 854 447 obrdlik@ekopontis.cz
Mgr. Romana Mravcová,
vedoucí projektů v oblasti vod
+420 774 460 236
Mgr. et Ing. Petr Švehlík,
vedoucí projektů v oblasti pozemních staveb, autorizovaná osoba pro EIA,
autorizovaná osoba pro (biologické)
hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
+420 773 499 208
Ing. Renata Eremiášová,
botanika a krajinná ekologie
+420 774 259 644
Mgr. Lukáš Fic,
hydrobiologie a ichtyologie
+420 773 826 189
Mgr. Vojtěch Dlapka,
obecná ochrana přírody a krajiny
+420 605 738 662
Mgr. et Mgr. Tomáš Havlík,
entomologie, ornitologie, hydrogeologie,
autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů 
na soustavu Natura 2000
Ing. Sabina Smetanová,
botanika
+420 727 860 360
Mgr. Kateřina Jelínková,
obecná ochrana přírody a krajiny
Ing. Pavla Libenská,
obecná ochrana přírody a krajiny
Ing. Karolína Garguláková,
obecná ochrana přírody a krajiny
Ing. Pavla Xaverová,
(rodičovská dovolená)
obecná ochrana přírody a krajiny
+420 774 854 448

 

Kontaktujte nás

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777