Potkejme se
Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Kdo jsme a co děláme

Společnost Ekopontis, s.r.o., se sídlem v Brně, zahájila svoji činnost v roce 2015. Naši zaměstnanci působí řadu let v rámci poskytování širokého spektra služeb v environmentální oblasti. Přestože jsme mladou společností, disponujeme sehraným týmem zkušených odborníků, kteří usilují o racionální přístup k ochraně životního prostředí a jeho hodnotám, o naplnění vize vytváření mostů mezi zájmy investora a ochranou životního prostředí prostřednictvím prosazování oboustranně prospěšných řešení. S naplňováním této vize máme dlouhodobou zkušenost v rámci zpracování projektů pro státní správu i pro soukromé investory, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

Jsme držiteli autorizací a oprávnění:

 • ke zpracování posouzení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
 • k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67, podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
 • k provádění naturového posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
 • osvědčení o absolvování programu „Ochrana krajinného rázu dle § 12 zákona č. 144/1992 Sb.“
 • oprávnění pro provádění biologického dozoru (ekodozoru) stavby a záchranného transferu

Ve spolupráci s osvědčenými odborníky zajistíme:

 • rozptylové i akustické studie
 • hodnocení vlivů na veřejné zdraví

Pro tvorbu mapových projektů a výstupů využíváme nástroje společnosti ESRI, ArcGIS for Desktop. Software ArcGIS využíváme ke zpracování prostorových dat získaných v terénu, k vyhodnocení složek v rámci procesu EIA/SEA, vyhodnocení variant řešení záměru a ke zpracování dalších dokumentací v oblasti ochrany životního prostředí.

 
Kontaktujte nás
 

 

Náš tým

Ing. Pavel Obrdlík – jednatel

 • obchodní manažer
 • autorizovaná osoba pro EIA

Mgr. Romana Mravcová – společník

 • vedoucí projektů v oblasti vod

Ing. Renata Eremiášová

 • botanika a krajinná ekologie

Mgr. Lukáš Fic

 • hydrobiologie

Ing. Alona Vasylchenko, Ph.D.

 • obecná ochrana přírody a krajiny

Mgr. Martin Starý

 • entomologie

Barbora Janáčková – jednatel

 • správa financí, vedení daňové evidence a účetnictví

Mgr. et Ing. Petr Švehlík – společník

 • vedoucí projektů v oblasti pozemních staveb

Ing. Pavla Xaverová

 • obecná ochrana přírody a krajiny

Ing. Katarzyna Drongová, Ph.D.

 • autorizovaná osoba ČKAIT v oboru IV00 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Mgr. Tadeáš Děd

 • obecná ochrana přírody a krajiny
Potkejme se Cejl 511/43, 602 00 Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777