Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Reference - Management území a plány péče

2020
 ■ Management pozemků v Přelouči
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Stejně jako v předchozích letech byl zabezpečen management pozemků náhradních stanovišť druhů rostlin a živočichů pro realizaci plavebního kanálu v Přelouči. Součástí prací byly zejména seče lučních porostů, péče o náhradních výsadby či likvidace invazních druhů rostlin.
 
 ■ Management slaniska, Mikulov
investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
záměr: Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov (Drasenhofen)
 
 
2019
 ■ Management pozemků v Přelouči
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Cílem již několikaletého managementu je zabezpečení náhradních stanovišť druhů živočichů a rostlin pro realizaci plavebního kanálu v Přelouči. Management navazuje na práce z předchozích let se zaměřením na kosení modráskových luk, kosení zatravněných polí, likvidaci invazních druhů rostlin, výsev krvavce totene a na kontrolu o nové výsadby dřevin. V rámci zakázky bývá uskutečněn workshop pro odborníky a zaměstnance dotčených úřadů (orgánů ochrany přírody).
 
  
 
2018
 ■ Studie návrhu komplexních krajinných úprav pro začlenění trasy stavby do krajiny
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D43 Lysice/Bořitov – Svitávka
 
 ■ Technologický plán iniciačního managementu Slanisko
investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
záměr: D52 5206.1 Obchvat Mikulova
Technologický plán vychází z rozsáhlé analýzy současného stavu lokality tzv. slaniska u Mikulova, východisek a návrhů dříve zpracovaných studií zabývajících se lokalitou právě ve vztahu k zásahu dálnice D52 do biotopu a managementu na obdobných lokalitách v širším okolí Mikulova. Uvedená analýza poskytla pevnou základnu pro komplexní návrhu opatření, které budou kompenzovat zásah do cenného slaništního biotopu; přičemž lze v mnohém dokonce předpokládat posílení environmentálních hodnot území, které aktuálně trpí mnohými degradačními procesy.
 
2016
 ■ Management území v místě záboru Plavebního stupně Děčín
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi
Managementové práce navazující na práce provedené v roce 2015. Stejně jako 2015 byla provedena údržba ve starém sadu v Prostředním Žlebu, likvidace invazních druhů rostlin, jako je křídlatka, netýkavka žláznatá či zlatobýl kanadský, úklid pozemků a kosení.

  

 ■ Management biotopů v Přelouči
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Cílem managementu je zabezpečení náhradních stanovišť druhů živočichů a rostlin pro realizaci plavebního kanálu v Přelouči. Management navazoval na práce započaté v předchozích letech se zaměřením na kosení modráskových luk, kosení zatravněných polí, kontrolu a likvidaci invazních druhů rostlin, odstranění nepůvodních dřevin, na kontrolu o nové výsadby dřevin. Součástí bylo také uskutečnění workshopu pro odborníky a zaměstnance dotčených úřadů (orgánů ochrany přírody).

  

2015
 ■ Management území v místě záboru Plavebního stupně Děčín
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi
V rámci záměru „Plavební stupeň Děčín“ zajišťujeme management o předmětné území. Od roku 2015 provádíme údržbu ve starém sadu v Prostředním Žlebu, zajišťujeme likvidaci invazních druhů rostlin, jako je křídlatka, netýkavka žláznatá či zlatobýl kanadský a zajišťujeme kosení pozemků

Prořezávka jabloně (před a po zásahu)

Prořezávka jabloně (před a po zásahu)

 

likvidace invazní křídlatky

 ■ Management biotopů v Přelouči
investor: Ředitelství vodních cest ČR
záměr: Stupeň Přelouč II
Cílem managementu je zabezpečení náhradních stanovišť druhů živočichů a rostlin pro realizaci plavebního kanálu v Přelouči. Management navazoval na práce započaté v předchozích letech se zaměřením na kosení modráskových luk, kosení zatravněných polí, likvidaci invazních druhů rostlin, výsev krvavce totene a na kontrolu o nové výsadby dřevin. Součástí bylo také uskutečnění workshopu pro odborníky a zaměstnance dotčených úřadů (orgánů ochrany přírody).

  

  

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777