Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Další autorizovaná osoba v našem týmu specialistů

S potěšením si dovolujeme oznámit, že dlouholetá činnost jednoho z našich specialistů – Petra Švehlíka – v oboru posuzování vlivů na životní prostředí a v oboru ochrany přírody a krajiny vyústila v úspěšné složení zkoušek Ministerstva životního prostředí k udělení autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákona o EIA), a autorizace ke zpracování hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tímto došlo ke zúročení komplexní šíře pohledu, se kterou se vždy snažíme k řešeným projektům přistupovat, s prioritním důrazem na správnost postupů dle aktuálně platné legislativy. Jsme tak nyní schopni nabídnout vzácnou kombinaci tzv. autorizace EIA a tzv. autorizace pro zpracování biologického hodnocení pro účely širokého spektra řešených projektů.

Zejména problematika hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny je po své novelizaci od 1. 1. 2018 stále zatížena nemalou mírou nejednotnosti přístupu ze strany orgánů ochrany přírody, k čemuž nyní přispěly i novelizace správního řádu, stavebního zákona či liniového zákona, které se zároveň více či méně promítají do zákona o ochraně přírody a krajiny. Prostřednictvím našich autorizovaných osob budeme nadále usilovat o jednotný přístup k procesům stanovených legislativou, při úzkých vazbách na ústřední orgán ochrany přírody, tedy Ministerstvo životního prostředí, které autorizované osoby metodicky vede. V tomto ohledu jsme připraveni vést odbornou diskuzi s jednotlivými orgány ochrany přírody například v případech, kdy se jejich postupy odchylují od výkladů aktuálně platné legislativy ze strany Ministerstva životního prostředí.

Zpět na výpis článků
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777