Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Cyklostezka přes Nové Mlýny, aneb jde to, když…

V pátek 18. 6. 2021 proběhne oficiální otevření a slavnostní přestřižení pásky realizované stavby Cyklostezky umístěné při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Jedná se o projekt, jehož příprav se společnost Ekopontis účastnila od samého začátku a z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny jej úspěšně provedla povolovacím procesem i následnou fázi realizace. Ve zpětném zrcátku se nám tak naskýtá jedinečný pohled na úspěšný proces přípravy stavby v území v mnoha ohledech složitém (platí i pro zájmy ochrany přírody a krajiny), ve kterém by jistě mnoho zainteresovaných subjektů lehce našlo hned několik argumentů, proč realizace stavby není možná, avšak rozhodly se jít složitější cestou hledání řešení, za jakých podmínek lze stavbu realizovat.

Hledání optimálního řešení zde přitom zcela odpovídalo mottu naší společnosti: „Vytváříme mosty mezi zájmy investora a ochranou životního prostředí“. Materiál pro stavbu těchto mostů tvořila odbornost jednotlivých pracovníků naší společnosti, expresně dodávaná v průběhu procesu přípravy v podobě ucelených balíků služeb:

  • Dendrologický průzkum
  • Biologický průzkum
  • Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
  • Screening report vlivů na území soustavy Natura 2000
  • Činnost ekodozoru v průběhu realizace stavebních prací

V průběhu procesu přípravy probíhala příkladná součinnost ze strany projektanta (PK OSSENDORF s.r.o.) i investora stavby (Krajský úřad Jihomoravského kraje), kteří byli vždy ochotni naslouchat odborným biologickým názorům a požadavkům. Ocenit je třeba i přístup všech dalších zainteresovaných subjektů, jako např. zástupců obce Pasohlávky, státního podniku Povodí Moravy či zástupců organu ochrany přírody a ornitologů, kteří věnují území střední nádrže Nové Mlýny mimořádnou pozornost a díky nimž zde funguje ptačí oblast mimořádných biologických hodnot nejen v kontextu území našeho státu.

Výsledkem je stavba, která nejen že plní účel bezpečného převedení cyklistů exponovaným úsekem hráze střední nádrže s frekventovanou silnicí I. třídy č. 52, a není v rozporu s hodnotami území, avšak rovněž úspěšně zakomponovala opatření ke zlepšení stavu přírody a krajiny. Jedná se převážně o opatření usměrňující pohyb živočichů do tří nově realizovaných propustků v hrázi, které bezpečně převádějí živočichy územím, a minimalizují tak rizika kolizí s dopravou. Zásadní jsou tato opatření zejména pro vydru říční, která zde v minulosti byla častou obětí absence vhodného migračního objektu. V souladu s plánem péče zdejší přírodní rezervace se v blízkosti přelivného objektu rovněž podařilo úspěšně realizovat ornitologickou pozorovatelnu, tedy návštěvníci i odborníci budou moci hodnoty území sledovat z klidného a bezpečného místa.

Nezbývá tedy, než ještě jednou ocenit konstruktivní přístup všech zainteresovaných, popřát cyklistům mnoho radostných a bezpečných kilometrů a České republice další úspěšné projekty, v nichž zvítězí všechny sledované zájmy, jakkoliv se to na počátku může zdát nereálné.

 

Zpět na výpis článků
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777