Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Ekopontis se zakousl do psaní klimatických studií

Chytáme evropský vítr do českých plachet a kormidlo stáčíme směrem ke klimaticky příznivější budoucnosti.

Změna klimatu je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaných globálních ekologických problémů. Tlačí se do našich plánů a mění směr trajektorií vývoje civilizace, o kterých jsme si donedávna mysleli, že mohou běžet dál a dál.

Zesílený skleníkový efekt způsobuje oteplování s důsledky jako tání ledovců, vzestup hladin oceánů apod. V podmínkách České kotliny a zemí Moravských i Slezských se jedná o obávané extrémní projevy počasí – vlny veder, přívalové srážky a povodně, dlouhodobé sucho, výskyt extrémního větru či požárů vegetace.

V průběhu jara 2022 jsme v Ekopontisu zavětřili příznivý vítr, nastudovali nejrůznější podklady a metodiky a pustili se do zpracovávání dokumentací k prověřování z hlediska klimatického dopadu. Neoficiálně jim říkáme klimatické studie. Vyžádaly si to požadavky nových právních pravidel i rozdělování evropských dotací, a především naši klienti, kteří začali dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu, resp. klimatické studie, velmi často poptávat.

Prověřování projektů z hlediska klimatického dopadu je navíc součástí procesů EIA i SEA, kterým se naše společnost dlouhodobě věnuje. Dopady na společnost i přírodu v následujících desetiletích budou přímo závislé na množství skleníkových plynů, které ještě do atmosféry našimi aktivitami vypustíme. Začlenění opatření mitigačních (na snižování emisí) a adaptačních (na přizpůsobení se klimatické změně) do vývoje projektů může přinést zmírnění dopadů klimatické změny a příznivější budoucnost pro naše děti a děti našich dětí. Klimatické studie považujeme pro procesy posuzování vlivů na životní prostředí jako přínosné, jakkoliv se občas setkáváme až s přílišným formalismem, kdy zpracování klimatické studie věcně spíše postrádá smysl, a nezbývá tedy, než požadavky právních pravidel či dotačních programů jednoduše „přetrpět“.

Udržení rovnováhy všech zájmů, investora a přírody, lidstva a planety, někdy připomíná pohyb po palubě korábu ve vlnách, ale přát si můžeme šťastnou plavbu, do plachet vítr bez emisí a zkušeného kormidelníka do rozbouřených klimatických vod.

U kormidla klimatických studií můžeme stát i po Vašem boku.

Váš Ekopontis

Zpět na výpis článků
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777