Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Rozšíření specializace a nová technika

Firma Ekopontis se během covidové situace potýkala stejně jako všichni ostatní s určitými problémy. Z velké části jsme pracovali přes homeoffice a řešili jsme úpravu provozních procesů tak, abychom se co nejlépe adaptovali na nastalou situaci.

V posledních měsících jsme přijali nové členy do našeho týmu. Spolu s nově vzniklou spoluprací s dalšími externisty tak nyní můžeme zaručit kvalitní zpracování ještě větší škály průzkumů (entomologie, chiropterologie, ichtyologie, hydrologie, botanika, dendrologie, krajinný ráz, batrachologie, herpetologie, ornitologie, mammaliologie a další). Vlastní průzkumy pak jsou výrazným plusem při zpracování např. biologických hodnocení dle § 67 ZOPK či oznámení a dokumentaci záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, tedy „zákona EIA“.

Nezůstali jsme pozadu ani v technickém vybavení. Kromě zajištění kvalitního outdoorového vybavení jsme se zaměřili na zpřesnění a zkvalitnění průzkumů. Níže uvádíme několik zařízení, která nově ve firmě využíváme:

Trimble Catalyst

Trimble Catalyst je technologie softwarového GNSS přijímače, kde tradiční hardwarová technologie GNSS přijímače byla transformována do softwarové služby. Přijímač nám umožňuje přístup k různým úrovním přesnosti, a to od 1 m do 1 cm.

Ve firmě ho máme již několik měsíců a za tu dobu jsme ho již mnohokrát využili k přesnému zaměření stromů při dendrologických průzkumech. V sezóně ho dále využíváme pro mapování biotopů, zaznamenávání výskytu nálezů zvláště chráněných druhů při průzkumech či při přesném vytyčení zájmového území.

 

 

Nikon Laser Forestry Pro II

Jedná se o inovovanou verzi modelu Forestry Pro. Nový přístroj je přesnější, má rychlejší odezvu a nabízí širší měřící rozsah. Používáme ho především na dendrologické průzkumy, kde výška stromu, jakožto jeden z dendrometrických parametrů, ovlivňuje jeho výslednou ekologickou hodnotu. Zároveň může být využíván jako záložní dalekohled či dálkoměr.

 

Endoskopická kamera

Jedná se o základní verzi endoskopické kamery, nicméně je plně dostačující pro průzkumy štěrbin a půdních prostor při zjišťování výskytu synantropních druhů živočichů na budovách. Dále je možné tuto kameru využít při průzkumu dutin stromů pro zjištění přítomnosti netopýrů či hnízd. Kamera je voděodolná (IP68). Délka 3 metry a velikost čočky pouze 8 mm zaručuje, že se dostane i těch nejmenších spár.

Zpět na výpis článků
Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777