Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Další projekty

  • Vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Přelouč

Výzkumná zpráva byla zaměřena na provedení multioborového posouzení a vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče. Hodnocení bylo provedeno z pohledu environmentálního, stavebně-technického a ekonomického, přičemž naší společností byla zaštiťována první environmentální část. Celkem bylo posuzováno 14 variant řešení. Varianty byly hodnoceny z pohledu zásahu variant záměru do přírodních biotopů, prvků územního systému ekologické stability, významných krajinných prvků, bylo provedeno vyhodnocení vlivu na krajinný ráz a posouzena potencionální možnost realizace kompenzačních opatření pro zmírnění vlivů záměru na životní prostředí.

 

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777