Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

EIA/SEA

  • Obchvat Blučiny

investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

lokalita: Blučina

Dokumentace EIA byla zpracována pro záměr na vybudování obchvatu Blučiny. Hlavním cílem je vyvedení tranzitní dopravy ze zastavěného území obce a napojení nových zastavitelných území pro výrobu ve východním okraji správního území. Z hlediska platných hygienických limitů je tato tranzitní doprava v obci výrazně nadlimitní.

  • Přeložka komunikace I/43 – Lom Černá Hora

investor: Ředitelství silnic a dálnic

lokalita: Černá Hora

Záměr je součástí programu odstranění dopravních závad. Předmětem zpracovaného oznámení EIA bylo vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhované přeložky silnice I/43 do nové polohy. Přeložka je navržena východně od stávající komunikace, v kategorii S9,5/80 v délce cca 1,8 km a dalších cca 100 m na obou stranách napojení přeložky na stávající komunikaci.

  

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777