Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Katarzyna Drongová

Po absolvování střední Průmyslové školy stavební v Havířově vystudovala obor Vodní hospodářství a vodní stavby na fakultě stavební VUT v Brně, kde se v rámci navazujícího doktorského studia věnovala výzkumu problematiky erozních a odtokových poměrů v krajině.

Odbornou praxi získala jak při projektování vodohospodářských staveb a protipovodňových opatření (včetně přírodě blízkých), tak i jako zástupce státního investora při přípravě a realizaci významných vodních staveb a opatření.

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777