Potkejme se
Husovická 884/4, Brno
Napište nám
ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si
+420 777 076 777
Poptat služby

Management

  • Management území v místě záboru Plavebního stupně Děčín

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Děčín – Prostřední Žleb

V rámci záměru „Plavební stupeň Děčín“ zajišťujeme management o předmětné území. Od roku 2015 provádíme údržbu ve starém sadu v Prostředním Žlebu, zajišťujeme likvidaci invazních druhů rostlin, jako je křídlatka, netýkavka žláznatá či zlatobýl kanadský a zajišťujeme kosení pozemků.

 

Prořezávka jabloně (před a po zásahu)

likvidace invazního druhu - křídlatky

  • Management biotopů v Přelouči

investor: Ředitelství vodních cest ČR

lokalita: Přelouč

Cílem managementu je zabezpečení náhradních stanovišť druhů živočichů a rostlin pro realizaci plavebního kanálu v Přelouči. Management navazoval na práce započaté v předchozích letech se zaměřením na kosení modráskových luk, kosení zatravněných polí, likvidaci invazních druhů rostlin, výsev krvavce totene a na kontrolu o nové výsadby dřevin. Součástí bylo také uskutečnění workshopu pro odborníky a zaměstnance dotčených úřadů (orgánů ochrany přírody).

  

  

Potkejme se Husovická 884/4, Brno
Napište nám ekopontis@ekopontis.cz
Zavolejme si +420 777 076 777